Menu

Turvallisuus

Leiriläisten turvallisuudesta huolehtiminen on toimintamme tärkein lähtökohta. Kaikki vaaratilanteet pyritään ehkäisemään ennalta huolellisella suunnittelulla ja välttämällä riskitilanteita.

Vauhdikkaan leikin tiimellyksessä haavereilta ei kuitenkaan voida täysin välttyä, joten ohjaajamme on koulutettu toimimaan oikein tapaturmien sattuessa. Mustelmat ja pienet haavat saadaan putsattua ja paikattua leiripaikoilla, mutta vakavammissa tapauksissa toimitamme lapsen terveydenhoidon ammattilaisten hoitoon tai kutsumme ammattiapua leiripaikalle. Kaikki leiriläisemme on vakuutettu tapaturmien varalta.

Vilkkaasti liikennöidyt tiet ovat vaarallisimpia paikkoja kaupunkiympäristössä. Tämän vuoksi leiripaikat on valittu siten, että teiden ylityksiä ei olisi siirryttäessä suorituspaikalta toiselle. Mikäli tien ylitys joudutaan kuitenkin tekemään, ryhmä noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja ylittää tien parijonossa, jonka edessä ja takana kulkevat ohjaajat. Taukoalueet, joilla leiriläiset saavat vapaasti mutta valvottuina oleilla esimerkiksi ruokailun jälkeen, ovat joko sisätiloissa tai tarkasti rajatulla ulkoalueella, jonne ajoneuvoilta on pääsy estetty.

Leirin aikana yksikään lapsi ei voi ilman vanhempien lupaa poistua leiripaikalta. Jokaisella ohjaajalla on jatkuvasti mukanaan huoltajien yhteystiedot, ja vanhemmat saavat halutessaan yhteyden lapseensa leirivastaavan kautta milloin tahansa. Myös kotiinlähtö on tarkkaan valvottua: keräämme ilmoittautumisten yhteydessä tiedon, saako lapsi päivän päätteeksi lähteä yksin kotiin vai tullaanko häntä hakemaan leirin kokoontumispaikalta. Päivystävä ohjaaja jää aina leiripaikalle kunnes viimeinenkin lapsi on haettu.

Keräämme ilmoittautumisten yhteydessä myös tiedot leiriläisten allergioista, joiden mukaisesti laadimme ruokalistat erikoisruokavaliota noudattaville. Allergioista on tieto myös oman ryhmän ohjaajalla, joka huolehtii siitä, että leiriläinen saa ruokavalionsa mukaisen lounaan.